Projenlendirme

En önemli bir diğer huşulardan biri olan yapının projelendirme aşamasıdır.  3B çizim destekli olarak yapının son hali görünecek şekilde projelendirilmesi, devamın da birleşecek parçaların hesaplanması aşamasıdır. Bu tür yapılarda statik hesapların hata paylarının sıfıra yakın olması gerekmektedir.

  • Alan ölçüsüne göre yapının modellenmesi
  • Yapının tüm şartlara dayanıklı olacak şekilde hesaplanması
  • Yapı içine giriş çıkış için kapıların konumlandırılması
  • Aydınlatma için yeterli modülün hesaplanması
  • Hava motorunun konumlandırılması

Başlıca projelendirme başlıkları bu şekilde olacaktır

Havalı Yapı Teklif Formu

Cift cidarlı sistemlerde ısıtma & soğutma en iyi performansı sağlar.

TOP